Leer teksten schrijven die uitblinken in helderheid

Kwaliteit

Landelijk Erkende Trainingen

Home » Over mij » Kwaliteit

CRKBO – erkend

Contact Communicatie Trainingen (CCT) is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

 

CRKBO kwaliteitsbepalingen

  • Het officiële kwaliteitskeurmerk geeft aan dat CCT aan alle gestelde kwaliteitscriteria voldoet. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) heeft hiervoor een uitgebreide audit afgenomen.
  • Tijdens de audit zijn aspecten getoetst zoals administratieve organisatie, kwaliteitseisen voor cursussen, didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van de trainer en bijscholing, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures, etc.
  • Door aan de kwaliteitseisen te voldoen is vastgesteld dat klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
  • Door middel van CRKBO-erkenning is het mogelijk trainingen vrij van btw aan te bieden.

Accreditatie SKJ

Mijn training ‘Helder Rapporteren’ is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Deze eendaagse training is voor alle professionals in de jeugdzorg die hun rapportagevaardigheden willen aanscherpen.

 

SKJ kwaliteitsbepalingen

De training ‘Helder Rapporteren’ voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:

  • De training is op (post) hbo-niveau.
  • De inhoud van de training sluit aan op de kennis en werkzaamheden van de jeugdhulpverlener.
  • De inhoud van de training is gebaseerd op actuele, valide en betrouwbare vakkennis.

 

NVO2 lid

Petra is lid van de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2) en handelt naar de inhoud en geest van de beroepscode.

 

  • NVO2 is de beroepsvereniging voor het vakgebied van Human Resource Development (HRD). In dit netwerk staan opleiden, ontwikkelen, leren en presteren in arbeidsorganisaties centraal. Samen met een levendig netwerk van bijna 2.000 professionals, zorgt NVO2 voor professionalisering van het vakgebied.
  • NVO2 kent de laatste trends en actuele thema’s die binnen HRD spelen. Daardoor is NVO2 een vanzelfsprekende gesprekspartner voor bedrijven, wetenschap en overheid.
  • Het NVO2-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van NVO2 volledig bindende kracht.

Actie?

Weet je genoeg om een training te volgen? Of wil je een 1-op-1-coaching?
Mijn aanbod staat natuurlijk ook op deze website, maar dat had je misschien al gezien.

Of zie je mij wel binnen jouw organisatie?
Mail me voor een telefonische kennismaking of een kop koffie, dan kunnen we verdere stappen zetten: .

Of zet je naam op mijn mailinglijst, dan stuur ik je iedere maand een praktische taalopfrisser. Gratis en zonder verplichtingen.