Leer teksten schrijven die uitblinken in helderheid

Privacy

Privacyverklaring

 

Zakelijk Schrijfadvies neemt de beveiliging van jouw privacy en persoonsgegevens serieus. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en met welk doel.

Zakelijk Schrijfadvies kan de persoonsgegevens over jou verwerken wanneer je mij inschakelt voor coaching of een training. Of wanneer je je aanmeldt voor één van mijn gratis diensten.

Zakelijk Schrijfadvies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens

Zakelijk Schrijfadvies gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten.

Doeleinden

Ik gebruik de door jou verstrekte gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • Om jou de door jou opgevraagde gratis download te sturen of een bestelling via mijn website te kunnen leveren.
  • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
  • Om je inschrijving voor mijn nieuwsbrief te verwerken.
  • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
  • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een training of coachtraject.
  • Om jouw vragen per e-mail of telefonisch te beantwoorden.

Delen met derden

Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Ik geef de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in mijn webshop. Ook schakel ik een dienstverlener in om werkzaamheden voor Zakelijk Schrijfadvies correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Voor mijn nieuwsbrieflezers is dit Autorespond. Met dit bedrijf, dat in opdracht jouw gegevens verwerkt, heeft Zakelijk Schrijfadvies een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op verzoek van overheidsinstanties zal Zakelijk Schrijfadvies de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Als ik controle krijg van de belastingdienst, zal de inspecteur jouw gegevens kunnen inzien op mijn computer.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorg ik er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies

Wil je meer weten over cookies? Lees dan mijn cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Zakelijks Schrijfadvies heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Zakelijk Schrijfadvies draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die websites. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen.
Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je gegevens te wijzigen of om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Tot slot

Als je de indruk hebt dat er niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, neem dan contact op met Zakelijk Schrijfadvies. Tenslotte wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met mij wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

06 – 128 000 24

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail